Οι Αρχαίοι Έλληνες και ο Στελλάρας

Εξετάζοντας σε βάθος την μακραίωνη ιστορία του ανθρώπου, μόνο για δύο οντότητες μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι «έχουν πει όλα τα σημαντικά»: οι Αρχαίοι Έλληνες και ο Στελλάρας!