Μπαραούνα Τζόζι (Barauna Josi)


Για όλους υπάρχει ένα έτερο ήμισυ, ευτυχισμένος εκείνος που το έχει πλάι του… ολόκληρο.

Τζόζι Μπαραούνα, Φτερά Αγγέλου – Asas de Anjo

image_pdfSave as PDF