Ιδιάζων

Ιδιάζων -ουσα -ον: που έχει εντελώς ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα. (*)


Ο γιατρός μας είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Μια όαση μέσα στην σύγχρονη έρημο της αδιαφορίας και του ωφελιμισμού. Κάθε ασθενή του τον αντιμετωπίζει σαν να είναι μέλος της οικογένειας του. Για φακελάκι στις εγχειρήσεις ούτε λόγος και όσο για το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου του, τον διαθέτει σε εθελοντική εργασία σε διάφορες ομάδες βοήθειας αστέγων και απόρων. Είναι ένας άνθρωπος με το Α κεφαλαίο! Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αν τέτοιοι επιστήμονες ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση…

(*) Ο ορισμός της λέξης περιλαμβάνεται στο λεξικό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.