Η αφετηρία…

Η αφετηρία μας έχει τόση αξία όση της δίνουμε εμείς. Αυτό που όντως έχει μεγάλη σημασία είναι οι κάθε είδους επιλογές που κάνουμε κατά την διάρκεια της πορείας μας. Το από που ξεκινήσαμε και που φτάσαμε λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο στον τελικό απολογισμό, που τις περισσότερες φορές δεν τον κάνουμε καν εμείς.