Γεμίσαμε τις ζωές μας με πράγματα…

Γεμίσαμε τις ζωές μας με πράγματα… σαν τα σκαθάρια ζούμε μέσα σε σωρούς.

Αλλά τη ψυχή, την καρδιά και το πνεύμα μας τα αφήσαμε σε έναν έρημο τόπο…

με ούτε ένα τόσο δα θαμνάκι να τους κρατά λιγάκι ίσκιο!