Δε μ’ άφησες

Δε μ’ άφησες

Δε μ’ άφησες

Είναι κι αυτά…
που δε μ’ άφησες ποτέ να πω,
γιατί φοβόσουν.

Γνώριζες,
μα έτρεμες στη σκέψη…
ήξερες αλλά φοβόσουν.

Κι έτσι έμειναν θαμμένα,
κλειδωμένα στα σκοτάδια,
καρτερώντας…