Η ουρά του κουναβιού

Την ουρά του κουναβιού,
για να την εκτιμήσεις,
με όλη σου τη δύναμη,
πρέπει να τη μυρίσεις!