Ελάτη είναι…

Ελάτη

Ελάτη είναι περιοχή
αλλά και είδος δέντρου.

Στη Λάρισα βέβαια σημαίνει περάστε…