Ώρες ώρες…

Ώρες ώρες…

νιώθω πως με έχουν πετάξει μέσα σε μια εποχή, σε έναν κόσμο,

που δυσκολεύομαι να βρω κάτι που να μου αρέσει,

κάτι που να κολλάω μαζί του!