Οικουρώ

Οικουρώ: παραμένω στο σπίτι λόγω ασθένειας ή αδιαθεσίας.

Οιηματίας

Οιηματίας (ο): αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, που νομίζει ότι είναι σπουδαίος· αλαζόνας.