Δεμάτι

Δεμάτι (το): μεγάλη δέσμη από κλαδιά, άχυρα κτλ.

Δέλεαρ

Δέλεαρ (το): απατηλό μέσο που διαθέτει ελκτική δύναμη, και με το οποίο γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης κάποιου.