Εθνοπατέρας

Εθνοπατέρας (ο): ως ειρωνικός χαρακτηρισμός προσώπου που παρουσιάζεται σαν προστάτης του έθνους του, των εθνικών συμφερόντων και ιδεωδών.

Ειλητάριο

Ειλητάριο (το): χειρόγραφη επιμήκης μεμβράνη (περγαμηνή) που τυλιγόταν γύρω από μικρό κυλινδρικό ξύλο.

Ζενίθ

Ζενίθ (το): το νοητό σημείο της ουράνιας σφαίρας που βρίσκεται κατακόρυφα και ακριβώς πάνω από τον παρατηρητή.

Ζούζουλο

Ζούζουλο (το): ζωύφιο, ζουζούνι μικρό παιδί, ζωηρό και άτακτο.

Ζοφερός

Ζοφερός -ή -ό: υπερβολικά σκοτεινός· κατασκότεινος που εμπνέει φόβο, ανησυχία, βαθιά μελαγχολία, θλίψη ή απαισιοδοξία.