Κάτι μέρες…

Είναι και κάτι μέρες που ξεκινούν με «Δόξα το Θεώ»
και καταλήγουν στο «Βόηθα Παναγιά»!!!