Τα «ΟΧΙ»

28 Οκτωβρίου 2015

Τα «ΟΧΙ» δεν είναι μόνο εθνικά, είναι και ατομικά… και τα δεύτερα επηρεάζουν, αν όχι περισσότερο, τουλάχιστον εξίσου με τα πρώτα την ζωή μας… άλλωστε είναι, ή θα έπρεπε να είναι, περισσότερα!

Χρόνια πολλά!