Στη νηστεία το σεξ…

Στη νηστεία το σεξ

επιτρέπεται μόνο εάν

η σύντροφος είναι σουπιά

ή/και

ο σύντροφος είναι χαλβάς!