Δε χουζουρεύω…

Δε χουζουρεύω…

κανω ξαπλωτή διαμαρτυρία,

κατά του ξυπνήματος και της ανατολής του ηλίου!