Όπως μιλάς στο σκύλο σου

Όπως μιλάς στο σκύλο σου, δε μιλάς σε κανέναν!

Δε σε καταλαβαίνει, δε σου αντιμιλά, δε σε κρίνει… ?