Που δίνουμε σημασία

Αν δίναμε μεγαλύτερη σημασία
σε αυτά που μας ενώνουν
παρά σε αυτά που μας χωρίζουν…

ο κόσμος μας ίσως να ήταν καλύτερος… ?