Τιμήθηκαν…

Σε αυτόν τον τόπο,
πολλοί δεν τιμήθηκαν
όσο τους άξιζε.
Κι άλλοι αντίθετα… ?