Πάμε μεν, αλλά…

– Πάμε;
– Πάμε!
– Άντε ντύσου!
– Έτσι θα ‘ρθω.
– Α, καλά… δεν πάμε!