Περί υλικών αγαθών

Μετά από ένα σημείο,
δε μας λείπουν τα υλικά αγαθά…

η συνειδητοποίηση ότι δεν τα χρειαζόμαστε μας λείπει…